Pilot VOORPortaal van start

Een groep jongeren neemt in mei-juni deel aan de eerste Selectie & Oriëntatie week (SOW) in het kader van VOORPortaal. VOORPortaal is een arrangement van PeelPortaal dat aan scholen voor vmbo-vso en praktijkonderwijs wordt aangeboden om jongeren, ouders en school te helpen bij het maken van de juiste keuze: entree-onderwijs of PeelPortaal-colleges.

De SOW-jongeren worden uitgenodigd voor een arbeidsassessment van een week. Zij volgen dan een intensief oefen- leer- en snuffelprogramma. Na een gezamenlijk welkom en introductie wordt er gekeken naar werkaspecten binnen de branches groen, horeca, food, schoonmaak, techniek en logistiek. Naast de benodigde vaardigheden/competenties maken de aspecten beleving en motivatie deel uit van de beeldvorming. Aan het eind van de week is er een gezamenlijke afsluiting, met de uitreiking van een bewijs van deelname.

Met ingang van december 2017 zullen de SOW’s regelmatig worden georganiseerd, afhankelijk van het aantal aanmeldingen.