PeelPortaal in gesprek met de politiek

Voor de elfde keer was woensdag 6 september jl. op het Plein in Den Haag de sportieve opening van het parlementaire jaar. Het nieuwe politieke seizoen werd geopend met een voetbalwedstrijd tussen politici en journalisten.

De sportieve opening van het parlementaire jaar heeft als doel een brug te slaan tussen de politiek en de samenleving, en daarbij aandacht te hebben voor maatschappelijke thema’s. Voorafgaand vond in perscentrum Nieuwspoort een debat plaats over onderwijs voor jongeren in een kwetsbare positie.
Voor dit debat had het ministerie van OCW PeelPortaal uitgenodigd om ervaringen van het eerste projectjaar te delen met vertegenwoordigers van politieke partijen en belangengroepen. Hierbij was met name de noodzakelijke verbreding van de regelruimte voor de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt aandachtspunt. En ook de zoektocht naar een maximale, effectieve samenwerking tussen de betrokken partijen.

Naast de voetbalwedstrijd werden andere sporten uitgeoefend. Zevenvoudig paralympisch tenniskampioen Esther Vergeer verzorgde bijvoorbeeld enkele clinics rolstoeltennis.