Peelportaal in een nieuw jasje!

Het afgelopen jaar zijn we volop bezig geweest met het werkveld om het Peelportaal in een nieuw jasje te gieten. Door de diverse leerwensen en leerachterstanden bleek er veel behoefte aan maatwerk. We hebben ons uiterste best gedaan om dit in vele gevallen al te realiseren. Er zijn volop werkgroepen actief om te zorgen dat […]

Lees meer

Samenwerking met Bouw Infra Mensen te Mierlo

Tijdens de Kick-off manifestatie in juli 2017 gaf directeur Van Kessel van Bouw Infra Mensen te Mierlo aan open te staan voor nauwe samenwerking met PeelPortaal, om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen voor de jongeren. In deze video van Omroep Helmond vertelt hij hierover. Naar aanleiding van het event hebben meerdere gesprekken met […]

Lees meer

PeelPortaal in gesprek met de politiek

Voor de elfde keer was woensdag 6 september jl. op het Plein in Den Haag de sportieve opening van het parlementaire jaar. Het nieuwe politieke seizoen werd geopend met een voetbalwedstrijd tussen politici en journalisten. De sportieve opening van het parlementaire jaar heeft als doel een brug te slaan tussen de politiek en de samenleving, […]

Lees meer

Op vrijdag 7-7-’17 heeft het officiële startschot van PeelPortaal geklonken.

In een goedgevulde ontvangstzaal van maatschappelijk restaurant Inclusief opende de Helmondse wethouder Margreet De Leeuw-Jongejans met het uitspreken van het vertrouwen in de basis, op weg naar tastbare resultaten. Ze deed dit voor ambtenaren, ondernemers en vertegenwoordigers van het onderwijs. Centraal bij deze meeting stond wat zou het toch goed zijn om samen het verschil […]

Lees meer

Wat er zoal speelt

April 2017 PeelPortaal is in gesprek met werkgevers van de branches techniek, dienstverlening en autoherstel, om ook daar zo snel mogelijk te kunnen te starten met pilots en PeelPortaal-colleges. Mei-juni 2017 Pilot VOORPortaal van start Een groep jongeren neemt in mei-juni deel aan de eerste Selectie & Oriëntatie week (SOW) in het kader van VOORPortaal. […]

Lees meer

Even voorstellen: Bert Engelen

“Als één van de initiatiefnemers van PORTAAL heb ik van meet af aan kunnen bouwen aan dit kansrijke project, waarbij het draait om de kansen voor de jongeren. De bevestiging van de potentie hiervan was de toekenning van een overheidssubsidie voor vier jaar, maar zeker ook het grote animo in de regio om het voor […]

Lees meer

Pilot VOORPortaal van start

Een groep jongeren neemt in mei-juni deel aan de eerste Selectie & Oriëntatie week (SOW) in het kader van VOORPortaal. VOORPortaal is een arrangement van PeelPortaal dat aan scholen voor vmbo-vso en praktijkonderwijs wordt aangeboden om jongeren, ouders en school te helpen bij het maken van de juiste keuze: entree-onderwijs of PeelPortaal-colleges. De SOW-jongeren worden […]

Lees meer