Wat er zoal speelt

April 2017
PeelPortaal is in gesprek met werkgevers van de branches techniek, dienstverlening en autoherstel, om ook daar zo snel mogelijk te kunnen te starten met pilots en PeelPortaal-colleges.

Mei-juni 2017
Pilot VOORPortaal van start

Een groep jongeren neemt in mei-juni deel aan de eerste Selectie & Oriëntatie week (SOW) in het kader van VOORPortaal. VOORPortaal is een arrangement van PeelPortaal dat aan scholen voor vmbo-vso en praktijkonderwijs wordt aangeboden om jongeren, ouders en school te helpen bij het maken van de juiste keuzes: entree-onderwijs of PeelPortaal-colleges.

In samenspraak met het Onafhankelijke Kansteam wordt de kans op succes ingeschat.
Met ingang van december 2017 zullen de SOW’s, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, regelmatig worden georganiseerd.

7 juli 2017
Kick-off event met partners

Augustus 2017
Bij de branches logistiek, groen en bouw worden de eerste jongeren vanuit het project begroet.