Even voorstellen: Bert Engelen

“Als één van de initiatiefnemers van PORTAAL heb ik van meet af aan kunnen bouwen aan dit kansrijke project, waarbij het draait om de kansen voor de jongeren. De bevestiging van de potentie hiervan was de toekenning van een overheidssubsidie voor vier jaar, maar zeker ook het grote animo in de regio om het voor de – soms kansarme – jongeren met elkaar goed te doen! Ik geloof écht dat de samenwerking van onderwijs, overheid en regionale ondernemers leidt tot een goed georganiseerde arbeidstoeleiding voor de specifieke doelgroep. Tevens geeft het kansen aan de werkgevers, die op termijn een aannemelijk tekort zullen hebben van geschikt personeel.

De basis is gelegd: bereidheid, motivatie en een ambitieus plan zijn voorhanden. In mijn ogen het juiste klimaat om kansen te scheppen voor jongeren in een kwetsbare positie!”