PeelPortaal

Voor sommigen leerlingen is het bieden van het reguliere Entree (niveau 1 onderwijs) niet de juiste stap om straks succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. Ze missen op allerlei vlakken vaardigheden en kennis om een diploma te behalen en om aan het werk te komen.

Binnen het Peelportaal wordt er extra begeleiding gerealiseerd op school en wordt er goed afgestemd met de verschillende werkplekken.

Een voorbeeld is dat als een onderwijsdag te lang is dat het programma in stukjes wordt verdeeld. Bij aantoonbare angst om in een klas te zitten, wordt maatwerk geleverd.
Onze werkplekken zijn zeer betrokken bij onze studenten en met hun werken we naar een steeds betere afstemming waarbij de student centraal staat.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat niveau 1 behaald wordt, als dit niet mogelijk is dan wordt er gekeken naar branche gerichte deelcertificaten of praktijkverklaringen.

Lees meer
Jongeren